Rea Consulting

Rea Consulting doo Beograd – Progar.

Računovodstvo predstavlja važan faktor u donošenju odluka u samom preduzeću. Da bi odluke bile brze i dobre, potrebno je tačno i efikasno izveštavanje u svakom trenutku

Rea Consulting d.o.o. se bavi prvenstveno poslovima računovodstva i knjigovodstva i poreskog savetovanja. Vlasnik i direktor je Ružica Ličina – ovlašćeni računovođa i revizor.
Trudimo se da za svoje klijente obavljamo sve računovodstvene i knjigovodstvene poslove na najvišem mogućem stručnom nivou. Svesni smo da računovodstveni servis svojim klijentima mora da nudi kvalitetno poresko i poslovno savetovanje. U tu svrhu se neprestano obrazujemo. Osnovno načelo nam je kvalitet; zato nudimo profesionalan pristup i saradnju koja se zasniva na stručnosti i poverenju. Sarađujemo sa svim značajnim institucijama u državi u vezi sa računovodstvom, dažbinama i preduzetništvom uopšte.
Iza nas stoji dugogodišnje iskustvo u oblasti računovodstva i knjigovodstva vođenja poslovnih knjiga za preduzeća koja se bave spoljnotrgovinskim poslovima, veleprodajom i maloprodajom, a ispred nas moguća saradnja sa Vama.

Bavimo se i osnivanjem i registracijom preduzeća, stranih predstavništva i udruženja građana. Naš tim čine stručnjaci i to diplomirani ekonomisti i advokat. U nastavku dajemo Vam opis naših usluga.